Täitepinnase sõelumine

Vibra sõelkopp lihtsustab täitepinnase sõelumist

MultaVEX Vibra sõelkopaga on täitepinnase sõelumine lihtne ja efektiivne. Sõelkopaga eraldate suurematest jääkidest lihtsalt liiva ja suurema mullakamakad.

 

SÕELUMISVÕRK: VEELGI TÄPSEM LAHENDUS LIIVA SÕELUMISEKS

Meie sõelkoppa on võimalik paigaldada erineva silmasuurusega sõelu, sellega saab veel täpsema tulemuse. Täpsemat informatsioon leitae sõelumisvõrkude alt!

NÄIDE JUHTUM

Oy L. Simons Transport Ab, Närpiö, Soome
Pereettevõte, mis on spetsialiseerunud maakorralduse, kivide müümisele ja transportimisele, asub Närpiös, Soomes.

MultaVEX Vibra sõelkopp tõestas oma tegelikku jõudlust, kui Vaasa Stormosseni ringlussevõtujaamas sõeluti üle 300 tonni täitepinnast tunnis. Sõela suurus oli 0-70 mm, iga teine varras oli 15-25kopast  eemaldatud.